Despre Noi

Firma noastra este autorizată de către ANCPI cu Certificatul de Autorizare seria B nr. 851/2009, să excute şi să verifice lucrări de geodezie, cadastru, topografie aferente clasei II.

De asemenea detinem Certificatul nr. 258 CertRom SR EN ISO 9001:2001, privind managmentul calităţii.

Conform codului CAEN activitatea pricipală a firmei este: Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea (proiectări pentru îmbunătăţiri funciare, cadastru, etc.) - 7112

Pentru îndeplinirea contractelor firmei, anumite tipuri de lucrări se subcontractează cu firme care îndeplinesc cerinţele de calitate şi care prestează serviciile contractate la parametri de performanţă impuşi.

OTNIEL SRL este mebru activ şi de bază pentru organizaţii profesionale, cum sunt Centrul de Perfecţionare, Instruire şi Formare a Specialiştilor în Cadastru Agricol "PIFCA" Timişoara, Asociaţia Evaluatorilor Funciari din România - "AEF" ROMÂNIA, pe care le sprijină prin susţinere materială.


Servicii de cadastru, Timis, Bihor, Arad, Hunedoara, Caras-Severin

Serviciile care le oferim acoperă zona de vest din România - judeţele:

Contact servicii de consultanta, cadastru

OTNIEL SRL

str. Ion Sarbu nr. 18,

300771 Timisoara,

jud. Timis, Romania

Tel: +4(0) 0256 218 384

Fax: +4(0) 0256 221 050

e-mail: contact@otniel.ro

Principiile noastre sunt: responsabilitate, calitate şi eficienţă.